Zawody 2019 MATCHPRO CLASSIC FEEDER 24 H - NIELISZ 2019 Regulamin

 

 MARATON MatchPRO

CLASSIC FEEDER – 24H

 

1. TERMIN IMPREZY    -  22-23.06.2019 ROKU

 

2. MIEJSCE IMPREZY  -  ZBIORNIK NIELISZ   - Nawóz     

 

3. PROGRAM IMPREZY:

 

22.06.2019 ROKU /SOBOTA/

5.00 – 7.00           Przyjazd ekip, śniadanie

7.00                      Otwarcie zawodów /działka przy zaporze/

7.10 – 7.30           Losowanie sektorów i stanowisk,

7.30 – 10.00         Wyjazd  na stanowiska – przygotowanie,

10.00                    Rozpoczęcie łowienia ryb,

13.00 – 15.00       Obiad dostarczony na stanowiska,

17.00 – 20.00       I ważenie ryb,

 

23.06.2019 ROKU /NIEDZIELA/

5.00 – 6.00           Śniadanie dostarczone na stanowiska,

10.00                    Zakończenie łowienia,

10.00 – 11.30       II ważenie ryb.

13.00                    Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

13.15                    Wspólna biesiada,

15.00                    Zakończenie imprezy

 

4. UCZESTNICY:

W zawodach uczestniczą 2-osobowe drużyny. Zgłoszenia indywidualne nie będą  przyjmowane.

 

  1. KLASYFIKACJA:

a/ drużynowa

b/ na największą rybę zawodów

  1. ZASADY PUNKTACJI:

a/ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – łączna waga ryb zawodników z drużyny.

b/ NAJWIĘKSZA RYBA – waga ryby

  1. RYBY:

Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w zbiorniku zgodnie z wymiarami ochronnymi zawartymi w RAPR  i nie objęte okresem ochronnym. Z tym, że do punktacji zaliczane będą ryby o min. długości 25 cm o ile wymiar ochronny danego gatunku  nie jest większy.  Wyjątek stanowi leszcz, który zaliczany jest do punktacji bez względu na wymiar .

  1. METODY POŁOWU:

Zawodnicy mogą łowić na 2 wędki. Preferowana będzie metoda klasyczna - feeder lecz dopuszczamy inne metody gruntowe. Zakaz połowu na żywca/trupka.

  1. SĘDZIOWANIE:

a/ Każda ryba złowiona, którą zawodnik ma zamiar przedłożyć do ważenia powinna być zgłoszona   zawodnikowi z sąsiedniej drużyny.

b/ Dyskwalifikacja  drużyny może nastąpić w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach.

  1. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE ZAWODÓW:

Zawodnik może zejść z łowiska tylko po zgłoszeniu sędziemu kontrolnemu, lub po poinformowaniu sąsiedniej drużyny z podaniem powodu i czasu nieobecności. Zejście ze stanowiska skutkuje wyciągnięciem zestawów z wody. Niedopuszczalne jest pozostawienie wędek z zarzuconymi zestawami przez zawodnika opuszczającego stanowisko pod nadzorem pozostałych członków drużyny.

Zawodnicy mogą korzystać z namiotów, na stanowiska mogą wejść kierownicy ekip, sędziowie, organizatorzy. Kierownicy ekip mogą pomagać drużynie we wszystkich czynnościach za wyjątkiem łowienia i nęcenia ryb.  Połów ryb odbywa się z brzegu, brodzenie i wejście do wody dozwolone jest do czasu rozpoczęcia zawodów celem przygotowania stanowiska. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wchodzenie do wody celem podebrania ryby. W przypadku przybycia na stanowisko kibiców, rodzin, przyjaciół itp. należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić organizatorowi. W trakcie trwania zawodów, wjazd jakichkolwiek pojazdów w pobliże stanowiska drużyny z osobami wymienionymi wcześniej za wyjątkiem pojazdów organizatora będzie traktowany jako ciężkie naruszenie regulaminu zawodów  i będzie skutkowało dyskwalifikacją całej drużyny.  W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie sprzętu do wywożenia zanęt i zestawów. Dopuszcza się używanie wszelkich urządzeń do sondowania łowiska oraz markerów. Drużyna zobowiązana jest do pozostawienia porządku na stanowisku. W trakcie odprawy przedstawiony zostanie sposób zagospodarowania śmieci.

  1. KOSZTY:

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Startowe w wysokości :    390,00 złotych  od drużyny

Wpłaty należy dokonywać  przelewem na konto bankowe

NR 05160014621829066310000001  z dopiskiem Maraton Matchpro 2019 .  W opisie przelewu należy podać nazwę drużyny lub imiona i nazwiska.

Przed dokonaniem wpłaty prosimy sprawdzić aktualną listę startową na stronie: http://www.matchpro.pl/zawody/matchpro-classic-feeder-24-h-nielisz-2019/

Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk.

W przypadku wycofania się drużyny po dniu 07.06.2019 roku organizator może zwrócić startowe pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku startowe nie podlega zwrotowi.

UWAGA : w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane.                                                                                                       

  1. NAGRODY:

Wartość nagród powyżej 10 000 zł!  Dodatkowo medale, nagrody, niespodzianki i gadżety dla wszystkich uczestników zawodów. Nagroda specjalna do wylosowania pośród wszystkich uczestników – Kosz MILO SEDUTA FEEDER ASTER 360 D36 o wartości 1350 zł

I Miejsce – Nagroda 2000 zł (voucher do sklepu matchpro)

II Miejsce – Nagroda 1500 zł (voucher do sklepu matchpro)

III Miejsce – Nagroda 1000 zł (voucher do sklepu matchpro)

IV Miejsce – Nagroda 900 zł (voucher do sklepu matchpro)

V Miejsce – Nagroda 800 zł (voucher do sklepu matchpro)

VI Miejsce – Nagroda 700 zł (voucher do sklepu matchpro)

 

  1. SPRAWY ÓŻNE: .

W sprawach nieregulowanych zastosowanie mają: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.

     W przypadku małej ilości ryb organizator może przeprowadzić tylko jedno ważenie na  

      zakończenie zawodów.

15. INFORMACJE:  533421457

Ilość miejsc ograniczona do 36 drużyn!!!  W przypadku braku możliwości  zorganizowania potrzebnej ilości stanowisk Organizator zastrzega sobie zmniejszenie ilości drużyn , o czym uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie. 

   

 

 

                                        

Brak wiadomości.

Nasze marki