Zawody 2021 MARATON MATCHPRO 24 H - ODRA - ROGI Regulamin

MATCHPRO MARATON 24 H

31.07-01.08.2021 ODRA - ROGI

 

1. TERMIN IMPREZY - 31.07-01.08.2021

2. MIEJSCE IMPREZY – Rzeka ODRA - ROGI - Kędzierzyn Koźle

3. PROGRAM IMPREZY:

 

31.07.2021 ROKU /SOBOTA/

7.00 – 9.00                 Przyjazd ekip, rejestracja drużyn, śniadanie. 

9:00 – 10:00               Otwarcie zawodów, losowanie stanowisk,

10.00 – 12.00             Wyjazd na stanowiska – przygotowanie

12.00                             Rozpoczęcie łowienia ryb

17.00 – 18.00             Obiadokolacja dostarczona na stanowiska

19.30 – 20.30             I ważenie ryb

 

01.08.2021 ROKU /NIEDZIELA/

 7.00 – 9.00              Śniadanie dostarczone na stanowiska

12.00                          Zakończenie łowienia

12.00 – 13:00          II ważenie ryb

14:00 - 15:00           Obiad

15.00                          Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie zawodów

                       

4. UCZESTNICY:

W zawodach uczestniczą 2-osobowe drużyny.

Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane.

5. KLASYFIKACJA:

a/ drużynowa

c/ na największą rybę zawodów.

 

6. ZASADY PUNKTACJI:

a/ KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA – suma wagi ryb drużyny - /najwyższa suma wag daje zwycięstwo w tej klasyfikacji/ klasyfikacja sektorowa / przewidziane są 3 sektory

b/ NAJWIĘKSZA RYBA – waga ryby

c/ Nagrody niespodzianki – losowane spośród uczestników imprezy.

 

7. RYBY:

Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w zbiorniku zgodnie z wymiarami ochronnymi zawartymi w RAPR i nie objęte okresem ochronnym. 

8. METODY POŁOWU i LIMITY:

Zawodnicy mogą łowić na 2 wędki metodą spławikową i gruntową.

NIE MA LIMITÓW stosowania ZANĘT I PRZYNĘT. Oczywiście wskazany jest zdrowy roządek w tym zakresie :)

9. SĘDZIOWANIE:

a/ Każda ryba złowiona, którą zawodnik ma zamiar przedłożyć do natychmiastowego ważenia powinna być zgłoszona zawodnikowi z sąsiedniej drużyny oraz sędziemu.

b/ Dyskwalifikacja drużyny może nastąpić w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach.

10. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE ZAWODÓW:

Zawodnik może zejść z łowiska tylko po zgłoszeniu sędziemu kontrolnemu lub po poinformowaniu sąsiedniej drużyny z podaniem powodu i czasu nieobecności. Zejście ze stanowiska skutkuje wyciągnięciem zestawów z wody. Niedopuszczalne jest pozostawienie wędek z zarzuconymi zestawami przez zawodnika opuszczającego stanowisko pod nadzorem pozostałych członków drużyny.

Zawodnicy mogą korzystać z namiotów, na stanowiska mogą wejść kierownicy ekip, sędziowie, organizatorzy. Kierownicy ekip mogą pomagać drużynie we wszystkich czynnościach za wyjątkiem łowienia i nęcenia ryb. Połów ryb odbywa się z brzegu, brodzenie i wejście do wody dozwolone jest do czasu rozpoczęcia zawodów celem przygotowania stanowiska. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wchodzenie do wody celem podebrania ryby. W przypadku przybycia na stanowisko kibiców, rodzin, przyjaciół itp. należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić organizatorowi. W trakcie trwania zawodów, wjazd jakichkolwiek pojazdów w pobliże stanowiska drużyny z osobami wymienionymi wcześniej za wyjątkiem pojazdów organizatora będzie traktowany jako ciężkie naruszenie regulaminu zawodów i może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny. W czasie trwania zawodów zabronione jest używanie sprzętu do wywożenia zanęt i zestawów.  Drużyna zobowiązana jest do pozostawienia porządku na stanowisku. W trakcie odprawy przedstawiony zostanie sposób zagospodarowania śmieci.

11. OPIS ŁOWISKA:

Odcinek Rzeki Odry na wysokości miasta Kędzierzyn Koźle. 

Średnia głębokość 2,5 m

Ryby najczęściej spotykane:

leszcz, płoć, brzana, krąp, ukleja, kleń, jaź

 

12. KOSZTY I ZGŁOSZENIA

ZAPISY OBOWIĄZKOWE POD NR TEL: 533 421 457

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Startowe w wysokości: 500,00 złotych od drużyny 

70,00 złotych od osoby towarzyszącej

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe: Klub Wędkarski

a). Wpłat dokonywać należy najpóźniej do 20.07.2021 r.

na konto bankowe 05 1600 1462 1829 0663 1000 0001

- w nazwie wpisać TEAM MILO MATCHPRO POLSKA

- w tytule proszę wpisać DOBROWOLNA OPŁATA NA SPORT MATARON 24 H oraz podać IMIĘ I NAZWISKO lub nazwę drużyny.

 

PRZED DOKONANIEM PRZELEWU PROSIMY UPEWNIĆ SIĘ CZY SĄ MIEJSCA NA DANE ZAWODY POD NR TEL 533 421 457 

 

Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk. Prawo startu mają drużyny zapisane i potwierdzone wpłatą startowego na konto. O starcie drużyny decyduje kolejność wpłat na konto. W przypadku potwierdzonych 50 drużyn zostanie ogłoszony komunikat o zamknięciu listy startowej. 

W przypadku wycofania się drużyny po dniu 25.07.2021 roku organizator może zwrócić startowe pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku startowe nie podlega zwrotowi.

UWAGA: w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane.

 

13. NAGRODY:

Wartość nagród powyżej 20 000,00 złotych* Dodatkowo puchary, dyplomy, i gadżety dla wszystkich uczestników zawodów. Wykaz nagród i sponsorów zostanie podany w osobnym komunikacie.

*kwota przy udziale 40 drużyn.

 

14. SPRAWY RÓŻNE:

Organizatorzy zapewniają  posiłki ciepłe, napoje gorące i chłodzące. Ubezpieczenie zawodników na koszt własny. 

W sprawach nieregulowanych zastosowanie mają: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb i Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego.

Ryby złowione pozostają do dyspozycji Organizatorów.

W przypadku małej ilości ryb organizator może przeprowadzić tylko jedno ważenie na zakończenie zawodów.

 

15. INFORMACJE:

Ilość miejsc ograniczona do 50 drużyn. W przypadku braku możliwości zorganizowania potrzebnej ilości stanowisk Organizator zastrzega sobie zmniejszenie ilości drużyn, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

 

 

16. RODO

Rodo:
- Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania się z przedmiotowym "Regulaminem Zawodów" oraz całkowitej jego akceptacji (udział w zawodach wiąże się automatycznie z akceptacją regulaminu)
- Uczestnicy/Zawodnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie oraz upublicznianie ich danych tożsamości oraz wizerunku w postaci list startowych, list wyników zawodów, fotografii z zawodów oraz fotorelacji z zawodów

- Przetwarzanie i upublicznianie wymienionych danych do celów "wędkarskich" ma charakter wyłącznie promocyjny, promujący wędkarstwo oraz sport wędkarski.

Zakaz spożywania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających podczas zawodów oraz zakaz opuszczania łowiska podczas zawodów.

Firma MATCHPRO serdecznie zaprasza na zawody oraz życzy połamania kija i miłej zabawy!!!

Nasze marki